کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شهرداری منطقه دو نیشابور

تعدادی از کارگران اخراج شده شهرداری منطقه ۲ نیشابور روز سه شنبه 30 فروردین ماه با برپایی تجمعی خواستار  بازگشت به کار و پرداخت معوقات مزدی خود شدند.

این کارگران از سال ۹۶  تحت قرارداد یک شرکت پیمانکاری  در شهرداری مشغول به کار بودند. اما از ابتدای سال جاری و با پایان قرارداد شرکت پیمانکار با شهرداری، این کارگران از کار اخراج شدند. این در حالی است که این کارگران دارای سوابق کاری بالایی در شهرداری منطقه ۲ نیشابور هستند و هنوز نتوانسته‌اند مطالبات سنواتی خود در چند سال گذشته را دریافت کنند. شـهرداری منطقه ۲ نیشابور نیز با این بهانه که  وضعیت شغلی کارگران پیمانکاری ربطی به شـهرداری ندارد، از پیگیری وضعیت آنها خودداری می‌کند.