کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شهرداری لوشان

تعدادی از کارگران شهرداری لوشان روز شنبه 20 فروردین ماه در اعتراض به پرداخت نشدن به موقع دستمزدهایشان در مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند.

نماینده کارگران معترض در این خصوص می گوید، پرداخت نشدن به موقع دستمزدکارگران شهرداری لوشان باعث افزایش مشکلات معیشتی، آن هم در شروع سال جدید شده است. این کارگران با گذشت ۲۰ روز از شروع سال، هنوز عیدی خود و همچنین دستمزد اسفند ماه سال گذشته خود را دریافت نکرده‌اند. گفتنی است این کارگران نزدیک به ۸۰ نفر می‌باشند و در سال گذشته چندین تجمع اعتراضی نسبت به پرداخت نشدن دستمزد و سایر مزایای خود داشتند.

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-