کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شهرداری قلعه خواجو

روز چهارشنبه 19 مردادماه، کارگران شهرداری قلعه خواجو، نسبت به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود و بیمه شان اقدام به تجمع اعتراضی کردند.

بنابر گزارشها، کارگران شهرداری قلعه خواجو در شهرستان اندیکا بیش از ۱۵ ماه است که دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند. این کارگران همچنین از پرداخت نشدن ۱۵ ماه بیمه خود توسط کارفرما خبر می‌دهند. این رویه پرداخت حقوق، مشکلات معیشتی زیادی برای کارگران ایجاد کرده است. گفتنی است، کارگران شهرداری قلعه خواجو بارها نسبت به پرداخت نشدن دستمزد و بیمه خود اعتراض کرده‌اند، اما تا کنون از سوی مسئولین پاسخ مشخصی به آنها داده نشده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تظاهرات و شعاردهی در شهرهای مختلف

-

ادامه احکام شلاق و زندان علیه معترضان مبارز

-

اعتصاب و تجمع کارگران پتروشیمی بندر خمینی

-

اعتصاب کارگران مس سرچشمه

-

سرکوب خشونت آمیز تجمع خانواده های زندانیان محکوم به اعدام

-

تجمع اعتراضی پرسنل بیمارستان خمینی اهواز

-