کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شهرداری قروه

گروهی از کارگران شهرداری قروه در استان کردستان روز شنبه 31 اردیبهشت ماه با برپایی تجمعی نسبت به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود اعتراض کردند.

کارگران شهرداری قروه می گویند: هرکدام از آنها دارای ۲ ماه مطالبات مزدی می باشد و با توجه به مخارج سنگین زندگی  دچار مشکلات معیشتی زیادی شده اند. آنها اعلام کرده اند اگر مدیریت شهرداری راهکاری برای پرداخت بدهی‌های خود به کارگران پیدا نکند همه کارگران دست به اعتصاب خواهند زد.