کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شهرداری صَمصامی

روز سه شنبه 3 خرداد ماه جمعی از کارگران شهرداری صمصامی از توابع بخش دوآب شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری، در اعتراض به عدم پرداخت هفت ماه دستمزد معوقه خود در مقابل ساختمان شهرداری دست به تجمع زدند.

درهمین خصوص نمانیده کارگران معترض با بیان اینکه پرداخت حقوق از سوی شرکت طرف قرارداد با شهرداری صمصامی ثابت نیست، می گوید، طبق قانون اداره کار باید این شرکت ماهیانه حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به کارگران پرداخت کند، اما این مبلغ عموماً پرداخت نمی‌شود. وی همچنیین می افزاید باتوجه به شرایط اقتصادی این تاخیر هفت ماهه در پرداخت حقوق زندگی کارگران را دچار مشکلات متعدد کرده است،

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah