کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شهرداری شوش

گروهی از کارگران شهردای شوش روز یکشنبه 6 شهریور ماه در اعتراض به اجرا نشدن قانون کار و تحمیل بیگاری توسط کارفرما اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این کارگران که در قسمت خدماتی و فضای سبز کار می‌کنند از وجود اجباری بودن اضافه کاری و کار شبانه بدون پرداخت کامل دستمزد آن خبر می‌دهند. این در حالی است که طبق قانون کار رژیم نیز باید بابت هر ساعت اضافه کاری ۴۰ درصد مزد بیشتر پرداخت شود. به گفته کارگران شهرداری شوش، در دروه مدیریت جدید شهرداری از دو سال و نیم گذشته تاکنون جز حقوق کارگران که با تاخیر سه ماهه پرداخت می‌شود، سقف اضافه و تعطیل کاری به حداقل رسیده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

اعتراض کارگران اخراجی روغن جهان

-

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

-

وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

-

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

-