کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شهرداری شوش

کارگران شهرداری شوش روز شنبه 7 خرداد ماه با برپایی تجمعی در مقابل ساختمان شهرداری خواهان پرداخت دستمزدهای معوقه خود شدند.

این کارگران نسبت به عملی نشدن وعده‌های مقامات دولتی و شهرداری اعتراض دارند. پس از تجمع ۲ هفته پیش کارگران شهرداری شوش مقامات دولتی و شهرداری وعده رسیدگی به خواسته‌های آنها را داده بودند و قرار بود تا دو هفته آینده بخشی از مطالبات کارگران پرداخت شود. اما اکنون مسئولین، مشکلات مالی و نبود بودجه را عنوان می‌کنند. یکی از معترضان می گوید، مسئولین شهرداری به منظور ساکت کردن کارگران به تهدید کارگران روی آورده‌اند. آنها کارگران را تهدید به اخراج کرده و یکی از کارگران که در تجمع اعتراضی شرکت کرده بود را به حالت تعلیق درآورده‌اند.

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-