کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شهرداری زنجان به وضعیت استخدامی

روز یک شنبه 21 شهریور ماه، شماری از کارگران شهرداری زنجان برای رسیدگی به وضعیت استخدامی خود از سوی مسئولان شهرداری اقدام به برپایی تجمع در محوطه این سازمان کردند.

کارگران شهرداری زنجان، خواهان رفع تبعیض و تبدیل وضعیت قراردادی خود به قرارداد مستقیم با شهرداری هستند. این کارگران که در بخش خدمات و فضای سبز کار می کنند، بارها به آنها وعده استخدام رسمی داده شده؛ اما تاکنون این وعده‌ها عملی نشده است. گفتنی است، امنیت شغلی کارگران شهرداری زنجان به دلیل اینکه تحت قرارداد یک شرکت پیمانکاری هستند بسیار پایین است. بهمین دلیل آنها خواستار تبدیل وضعیت و بستن قرارداد مستقیم با شهرداری می‌باشند.

پست های مرتبط این دسته

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

انتشار بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان

-

تجمع مالباختگان شرکت مفتاح رهنورد

-

تایید کردن حمله به تاسیسات مهمات‌ سازی در اصفهان

-

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-