کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شهرداری زاهدان

کارگران پیمانکاری شهرداری «زاهدان» در استان سیستان و بلوچستان روز شنبه 22 اردیبهشت ماه، نسبت به  چند ماه مطالبات مزدی خود دست به اعتراض زدند.

این کارگران از افزایش میزان مطالبات مزدی خود در ماه‌های آینده ابراز نگرانی کردند و گفتند: مشکلات معیشتی و عدم پرداخت مطالبات، مشکلات بسیاری برای خانواده‌های آنهابه وجود آورده است. به گفته این کارگران، علیرغم اینکه مسئولان شهری از وضعیت مطالبات کارگران تحت مسئولیت پیمانکاران باخبرند اما تا این لحظه در خصوص پرداخت مطالبات مزدی کارگران مجموعه شهرداری زاهدان اقدامی صورت نگرفته است.