کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شهرداری زاهدان

اعتراض کارگران شهرداری زاهدان 3

کارگران و پرسنل رسمی و قراردادی شهرداری زاهدان روز پنجشنبه 24 اسفندماه، در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود و بی‌تفاوتی مسئولان به معوقات و مطالباتشان خود تجمع برگزار کردند.

طبق گزارشات منتشر شده، تعدادی از کارگران شهرداری زاهدان اعتراض خود را نسبت به معوقات چندین ساله اعلام کرده و از مسئولین خواستار رسیدگی به این وضعیت شدند. به گفته کارگران، ۵ ماه است حقوقی دریافت نکرده و در شرایط اسفبار معیشتی در آستانه سال جدید قرار گرفتند.گفتنی است از سال 1387 تاکنون دستمزد سختی کار، سنوات و معوقات کارگران شهرداری زاهدان به آنها پرداخت نشده است.