کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شهرداری زاهدان

کارگران شهرداری زاهدان روز یکشنبه 6 فروردین ماه با برپایی تجمعی خواستار پرداخت معوقات مزدی خود شدند.

این کارگران می‌گویند: چندین ماه‌ معوقات مزدی داشتند که با پرداخت علی الحساب آن‌ها در سال گذشته، بخشی از آن هنوز باقی مانده است؛ هریک از کارگران به طور متوسط دارای دو تا سه ماه دستمزد معوقه می باشند و می خواهند قبل از شب عید به حساب‌شان واریز شود.