کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شهرداری رودبار

کارگران مجموعه شهرداری رودبار علارغم دریافت نکردن چندین ماه حقوق معوقه، روز شنبه 13 آذر ماه به استخدام بی‌ضابطه و رعایت نشدن قوانین استخدامی توسط شهرداری اعتراض کردند.

این کارگران که در حال حاضر دارای حدود هفت ماه دستمزد معوقه می باشند، می‌گویند: علاوه بر بی‌توجهی شهرداری در پرداخت به موقع حقوق کارگران، آنچه هم اکنون باعث نارضایتی کارگران این شهرداری شده استخدام بی‌ضابطه و رعایت نشدن قوانین استخدامی از سوی شهرداری است. آن‌ها با بیان اینکه تاخیر در پرداخت حقوق‌ها، کارگران شهرداری را به تنگنا کشانده است، افزودند: شهرداری که توانایی پرداخت حقوق کارگران را ندارد تعدادی نیروی کار جدید با سفارش برخی افراد در پست‌های دولتی و مدیریت شهری جذب کرده است.