کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شهرداری رودبار

جمعی از کارگران شهرداری رودبار در استان گیلان روز یکشنبه 9 اردیبهشت ماه نسبت به تاخیر در پرداخت معوقات مزدی و بیمه‌ای خود اعتراض کردند.

حدود 75 کارگر در مجموعه شهرداری رودبار کار می‌کنند که جدا از حقوق،دو سال است حق لباس و بخشی از مزایا شامل مزایای رفاهی،مناسبت‌ها را دریافت نکرده اند.درخصوص پرداخت معوقات حقوقی این کارگران،هنوز اقدامی از سوی شهرداری جهت پرداخت این مطالبات صورت نگرفته است.گفتنی است که این کارگران هنوز ۴ تا ۵ ماه حقوق معوقه سال ۱۴۰۰ را نیز دریافت نکرده اند.علارغم‌ عدم پرداخت سنوات کارگران از سال ۹۸،مشکل دیگر این است که حق بیمه کارگران در ماه های (مهر و آبان) سال 1402 نیز پرداخت نشده و کارگرانی که برای گرفتن خدمات درمان به مراکز درمانی و آزمایشگاهی مراجعه می‌کنند از پذیرش‌شان جلوگیری می‌شود.