کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شهرداری رودبار

جمعی از کارگران شهرداری رودبار در استان گیلان روز جمعه 13 بهمن ماه،نسبت به تاخیر در پرداخت معوقات مزدی و بیمه‌ای خود اعتراض کردند.

حدود 75 کارگر در مجموعه شهرداری رودبار کار می‌کنند که جدا از حقوق،دو سال است حق لباس و بخشی از مزایا شامل مزایای رفاهی،مناسبت‌ها را دریافت کرده اند و درخصوص پرداخت معوقات حقوقی این کارگران،هنوز اقدامی ازسوی شهرداری جهت پرداخت این مطالبات صورت نگرفته است.گفتنی است که این کارگران در یازده ماه سپری شده از سال جاری،هنوز ۴ تا ۵ ماه حقوق معوقه سال ۱۴۰۰ را نیز دریافت نکرده اند.علارغم‌ عدم پرداخت سنوات کارگران از سال ۹۸،مشکل دیگر این است که حق بیمه کارگران در ماه های (مهر و آبان) پرداخت نشده و کارگرانی که برای گرفتن خدمات درمان به مراکز درمانی و آزمایشگاهی مراجعه می‌کنند از پذیرش‌شان جلوگیری می‌شود.