کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شهرداری رشت

کارگران شهرداری رشت در سال جدید در اعتراض به کم کردن مزایا و حقوق و اجرایی نشدن ساماندهی تبدیل وضعیت در برابر استانداری گیلان در رشت تجمع کردند.

این کارگران در ادامه اعتراضات سال گذشته خود، روز سه شنبه 16 فروردین ماه با برپایی تجمعی نسبت به کسر کردن مزایا و اجرایی نشدن ساماندهی تبدیل وضعیت استخدامی خود اعتراض کردند. از قرار معلوم سال گذشته شهردار رشت با ادعای سیاست برقراری عدالت، اضافه کار این کارگران را کاهش داده است. به گفته کارگران، شهرداری به‌طور متوسط ۶۰ ساعت از اضافه کار تمامی کارکنان شهرداری را کم کرده است.