کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شهرداری رشت

کارگران شهرداری رشت در سال جدید در اعتراض به کم کردن مزایا و حقوق و اجرایی نشدن ساماندهی تبدیل وضعیت در برابر استانداری گیلان در رشت تجمع کردند.

این کارگران در ادامه اعتراضات سال گذشته خود، روز سه شنبه 16 فروردین ماه با برپایی تجمعی نسبت به کسر کردن مزایا و اجرایی نشدن ساماندهی تبدیل وضعیت استخدامی خود اعتراض کردند. از قرار معلوم سال گذشته شهردار رشت با ادعای سیاست برقراری عدالت، اضافه کار این کارگران را کاهش داده است. به گفته کارگران، شهرداری به‌طور متوسط ۶۰ ساعت از اضافه کار تمامی کارکنان شهرداری را کم کرده است.

پست های مرتبط این دسته

گسترش تظاهرات اعتراضی مردم ایران

komalah

افشای هویت ماموران بازداشت کننده مهسا امینی

komalah

حمایت جهانی از اعتراضات مردم ایران

komalah

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

komalah

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

komalah

پیوستن کارگران هفت تپه به اعتصابات و تجمعات مردمی

komalah