کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شهرداری خاش

روز شنبه ۲۶ فروردین ماه گروهی از کارگران شهرداری خاش در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارگران شهرداری خاش که در بخش‌های خدمات، فضای سبز، آتش نشانی و سایر واحدهای دیگر مجموعه مشغول به کار هستند،  تا سقف چهار ماه مطالبات مزدی و بیمه‌ای پرداخت نشده دارند.آن‌ها میگویند: شهرداری خاش، کمبود نقدینگی و کاهش درآمدهای شهرداری را دلیل این تاخیر دانسته است.