کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتراض کارگران شهرداری جیرفت

نزدیک به ۱۸۰ کارگر خدماتی مجموعه شهرداری جیرفت در استان کرمان در اعتراض به موج اخراج سازی‌ها دست به تجمع زدند.

برپایه گزارش منتشر شده، حدود ۱۸۰ کارگر خدماتی شهرداری این شهر با عناوین مختلف شغلی از تاریخ یکم خرداد ماه با دستور شهردار در لیست اخراج قرار گرفته‌ و در آستانه بیکاری هستند. به گفته معترضان بیکاری در این شرایط اقتصادی، زندگی خانوادگی این کارگران را زمین‌گیر می کند. آنها می گویند: در شرایطی که با وجود اشتغال، هزینه‌های زندگی تامین نمی‌شود، چگونه این  می توان خانواده‌های خود را در زمان بیکاری مدیریت کنند.