کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شهرداری ایرانشهر

روز جمعه ۱۸ فروردین ماه،شمار زیادی از کارگران شهرداری ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان در اعتراض نسبت به پرداخت نشدن حقوق و مزایای معوق خود  اعتراض کردند.

طبق گفته یکی از کارگران معترض شهرداری ایرانشهر:۷۰۰ نفر از کارگران شهرداری این شهر سه ماه است هیچ حقوقی دریافت نکرده اند.همچنین ۱۵ سال است که کارگران هیچ گونه عیدی و سنواتی دریافت نکرده اند.با وجود شرایط نابسامان معیشتی،کارگران معترض نیز به دلیل پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود در وضعیت بسیار سختی به سر می برند.این معترضان خواستار رسیدگی مسئولان و مقامات به مشکلات و مطالبات خود هستند.