کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شهرداری ایرانشهر

کارگران شهرداری ایرانشهر  روز پنجشنبه 13 بهمن ماه در اعتراض به عدم پرداخت ۷ ماه دستمزد و بیمه خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

به گفته یکی از کارگران معترض، علاوه بر عدم پرداخت 7 ماه دستمزد معوقه،  عیدی و اضافه کاری این کارگران نیز تاکنون پرداخت نشده است. این کارگر همچنین می افزاید، کارگران شهرداری ایرانشهر دارای قراردادهای 6 ماهه می باشند، 8 ساعت در روز کار می کنند و به دلیل پرداخت نکردن به موقع حق بیمه هایشان به سازمان تامین اجتماعی، در تمدید دفترچه های درمانیشان دچار مشکل شده اند.