کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شهرداری ایرانشهر

جمعی از کارگران شهرداری ایرانشهر روز پنجشنبه 13 مرداد ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه و حق بیمه های خود در مقابل ساختمان شهرداری دست به تجمع زدند.

از قرار معلوم، دستمزد و بیمه کارگران شهرداری ایرانشهر از ابتدای سال ۱۴۰۱ به بهانه نبود منابع مالی پرداخت نشده است. آنها  نسبت به پرداخت نشدن ۴ ماهه دستمزد و بیمه خود اعتراض دارند. این کارگران هنچنین، ۱۴ سال است، عیدی خود را دریافت نکرده‌اند. مقامات شهرداری و شورای شهر علت پرداخت نشدن دستمزد کارگران را نداشتن منابع مالی عنوان می‌کنند.