کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شهرداری ایرانشهر به عملی نشدن وعده‌های مسئولین

کارگران شهرداری ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان روز پنج شنبه 22 اردیبهشت ماه، نسبت به بی‌توجهی مسئولین استانی به خواسته‌های خود اقدام به تجمع کردند.

کارگران شهرداری ایرانشهر ۴ ماه دستمزد و ۱۴ سال عیدی و پاداش از شهرداری طلبکار هستند. این کارگران که تعداد آنها نزدیک به ۶۵۰ نفر است، به صورت قرارداد مستقیم با شهرداری مشغول به کار هستند. شهرداری در رابطه با پرداخت دستمزد آنها، پاسخ مشخصی نمی‌دهد. وضعیت معیشتی کارگران شهرداری ایرانشهر به دلیل پرداخت نشدن معوقات‌شان وخیم است.