کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شهرداری اندیمشک

روز دوشنبه 3 مرداد ماه کارگران شهرداری اندیمشک به دلیل پرداخت نشدن دستمزدهاو وضعیت معیشتی خود برای چندمین بار دست به تجمع زدند.

این کارگران نسبت به پرداخت نشدن ۱۲ ماهه مطالبات خود اعتراض دارند. آنها خواستار پاسخگویی و اقدام مقامات دولتی برای پرداخت دستمزدهای معوقه خود هستند. وضعیت معیشتی این کارگران به دلیل پرداخت نشدن یک ساله دستمزد وخیم است. گفته می شود، آخرین حقوقی که به کارگران داده شده مربوط به مردادماه سال ۱۴۰۰ است که در تاریخ دهم تیرماه به حساب کارگران واریز شد.