کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شهرداری اندیمشک

کارگران شهرداری اندیمشک روز پنجشنبه 18 فروردین ماه در اعتراض به دریافت نکردن ۶ ماه دستمزد معوقه تجمع کرده  و خواهان رسیدگی به وضعیت معیشتی خود شدند.

این کارگران همچنین خواهان توقف استخدام‌های رانتی و رعایت قوانین استخدامی شدند. به نقل از یکی از کارگران، شهرداری اندیمشک در طی سال‌های گذشته اقدام به استخدام کارگران بر اساس رانت و لابی کرده است. شهرداری با رعایت نکردن قوانین استخدامی باعث ضایع شدن حقوق کارگران مشغول به کار می‌شود.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی

komalah

تجمع اعتراضی تراکتورداران دزفول

komalah

اعتراض کارکنان بیمارستان پاستور مشهد

komalah

هشدار فعالان مدنی درباره شیوع گسترده سل در زندان زنان قرچک

komalah

هک سامانه‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی رژیم

komalah

تجمع اعتراضی کارگران معدن کرومیت آسمینون

komalah