کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شهرداری امیدیه 

 

روز پنج شنبه 10 مهر، جمعی از کارگران شهرداری امیدیه در استان خوزستان نسبت به عدم پرداخت 6 ماه دستمزد معوقه خود دست به اعتراض زدند.

برپایه گزارش منتشره، ۲۸۰ کارگر قراردادی مجموعه شهرداری امیدیه به دلیل آنچه «کمبود منابع مالی» عنوان می‌شود، 6 ماه است که حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده‌اند. گفته می شود به‌رغم وعده‌های داده شده در خصوص پرداخت دستمزد معوقه کارگران، هنوز هیچ اقدامی از سوی شهرداری جهت پرداخت این مطالبات صورت نگرفته و علاوه برآن شهرداری کارگران را تهدید کرده در صورت ادامه تجمع آنان را از کار بیکار خواهد کرد.