کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شهرداری اصفهان

سی نفر از کارگران شرکتی شهرداری اصفهان روز دوشبنه 14 فروردین ماه در اعتراض به اخراج و عدم تمدید قراردادهای خود توسط شهرداری دست به تجمع زدند.

یکی از این کارگران معترض با بیان اینکه “شورای شهر جدید با استخدام اولیه و ادامه همکاری این نیروهای شرکتی مخالف است“، گفته است: “در ابتدا برخی از کارکنان شرکتی انتخاب و اثر انگشت‌ آنها غیر فعال شد و در ادامه به ۳۰ نفر از کارکنان که عمدتا در رده‌ های میانی مدیریتی بودند، اعلام شد همکاری شهرداری با این نیروها و آن شرکت تامین نیرو ادامه نخواهد یافت.“