کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شهرداری اردستان

 

بنا به گزارش منتشره، جمعی از کارگران شهرداری اردستان عدم پرداخت دستمزد معوقه خود اعتراض کردند.

به گفته آنها، کارگران این شهرداری تهدید به اخراج از کار درصورت اعتراض به عدم پرداخت دستمزدشان شدند. آنها با مشکلات مختلفی روبه‌رو هستند و طی این مدت به دلیل بی‌توجهی مسئولان نه تنها وعده‌ها هنوز بی‌عمل مانده که بر مشکلات آنها نیزافزوده شده است. آنها خواستار پرداخت مطالبات مزدی خود هستند. اردستان یکی از شهرهای مناطق اصفهان است.