کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شهرداریهای خوزستان

تعدادی از کارگران تحصیلکرده شهرداری‌های خوزستان به نمایندگی از ۲۰۰ کارگر روز سه شنبه 27 دیماه برای پیگیری تبدیل وضعیت استخدامی خود به مقابل امام جمعه اهواز تجمع کردند.

از قرار معلوم این کارگران بخشی از نیروهای تحصیلکرده‌ شهرداری‌های خوزستان هستند که همه مراحل آزمون، گزینش و صدور شناسه قرارداد را پشت سر گذاشته و باید تبدیل وضعیت شوند، اما آن‌طور که کارگران می‌گویند: حدود ۱۲ هزار و ۴۰۰ نفر در سطح کشور مشمول اجرای این طرح است که بجز خوزستان و چند استان دیگر مابقی تبدیل وضعیت شده‌اند.

پست های مرتبط این دسته

 تجمع سراسری کارکنان رسمی صنعت نفت و گاز

-

تجمع اعتراضی کارگران شرکت شکلات سازی فرمند کرج

-

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی شوش

-

تجمع اعتراضی مالباختگان کریپتولند مقابل دادسرای جرائم اقتصادی

-

تجمع اعتراضی مالکان صنایع فعال در شهرک صنعتی پرند

-

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز

-