کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

اعتراض کارگران شرکت پیمانکاری کاریز

حدود ۲۰۰ کارگر شرکت پیمانکاری «کاریز» در پروژه آزاد راه منجیل به رشت، روز چهارشنبه 7 مهر ماه در اعتراض به عدم پرداخت ۴ ماه مطالبات مزدی خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

به گفته این کارگران؛ علارغم به تاخیر افتادن چهارماه دستمزد، سختی کار کارگران شاغل در این مجموعه پرداخت نمی‌شود و در زمینه بیمه تامین اجتماعی هم کارگران دچار مشکل هستند. کارگران این پروژه عمرانی؛ آخرین حقوقی که دریافت کرده‌اند مربوط به دستمزد اردیبهشت ماه سال جاری بوده که با فشار و اعتراض‌ کارگران با دو ماه تاخیر به حسابشان واریز شده است.

پست های مرتبط این دسته

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

komalah

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

komalah

کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه قدس در تهران

komalah

برگی از تأریخ تقدیم به: وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران.

‌حکومت نظامی در نظام بحرانی حکومت

komalah

افزایش تلفات طوفان شن در عراق

komalah