کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتراض کارگران شرکت پست آمریکا در کارولینای شمالی

روز چهارشنبه 5 مهرماه،تعدادی از کارکنان و کارمندان شرکت پست در ایالت کارولینای آمریکا تجمع کرده و نسبت به عدم تحقق وعده افزایش حقوق در مقابل پست شهر شارلوت اعتراض کردند.

جمعی از کارکنان شرکت پست آمریکا در شهر شارلوت (واقع در کارولینای شمالی) در اعتراض به وضعیت حقوقی و مزدی خود به خیابان آمدند.هفته گذشته تعدادی از این کارکنان و کارمندان در ایالت کارولینا جمع شده و به وضعیت قراردادها و عدم تحقق وعده افزایش حقوق در مقابل اداره پست شهر شارلوت اعتراض کرده بودند.عمده این کارکنان از اقلیت سیاه‌پوست آمریکا هستند و معتقدند در زمینه حقوق و دریافتی به دلیل تبعیض‌های نژادی نادیده گرفته شده‌اند.ده‌ها نفر از این معترضان که عضو اتحادیه کارکنان پست آمریکا هستند،با پلاکاردهایی در دست خواهان اتحاد و همراهی سایر کارکنان ادارات پست در سراسر ایالت کارولینا شدند.