کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شرکت نوشیدنی بهنوش

کارگران شرکت تولید نوشیدنی “بهنوش” در استان تهران روز شنبه 25 فروردین ماه،نسبت به وضعیت شغلی و معیشتی نامناسب خود اعتراض کردند.

به گفته کارگران، بسیاری از نیروهای با ده تا پانزده سال سابقه کار همچنان به صورت پیمانکاری فعالیت میکنند، حقوق های پایینی دریافت میکنند، شغل آنها سخت و طاقت فرسا است اما به عنوان کارگر ساده در لیست های بیمه ثبت میشوند و از طرح های طبقه بندی مشاغل بهره مند نیستند. همچنین یکی از کارگران این مجموعه با اشاره به رواج یافتن “قرارداد حجمی”، گفت: “کارگران حجمی، روزی دوازده ساعت کار میکنند اما حقوق پایه را میگیرند، شب کاری و اضافه کاری به آنها تعلق نمیگیرد و از کمترین مزایای مزدی نیزمحروم هستند”