کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران 

شماری از کارگران شرکت ملی پخش فرآورده‌ های نفتی ایران در اصفهان  روز یکشنبه 7 اسفند ماه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمع زدند.

بنابه گفته نماینده کارگران معترض، به دنبال واگذاري جايگاه های سوخت به بخش خصوصی، تعداد زيادي از نيروهاي پيمانكاری با 12 تا 18 سال سابقه  به بهانه های مختلف از کار اخراج شده اند. وی همچنین می افزاید، علیرغم اینکه شرکت هم اکنون جای خالی  در بخش های دیگر دارد، به جای آنكه كاركنان را به قسمت های خالی شركت منتقل كنند آنها را اخراج كرده اند.از قرار معلوم مسئولین شرکت به جای حل مشکلات کارگران به آنها اعلام کرده اند: مجوزی از تهران برای جذب نيرو وجود ندارد. گفتنی است از يک ماه پيش تاكنون اين چهارمين تجمع كارگران است اما تاكنون مسئولان جوابی به ما نداده اند.