کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شرکت قند خاورمیانه شوش

کارکنان شرکت قند خاورمیانه در مقابل دفتر مدیر عامل شرکت در شوش روز یکشنبه 10 دی ماه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات صنفی – معیشتی شان اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارگران معترض در این تجمع خواهان اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت مزایا طبق قانون کار شدند.گفته می شود این تجمع در حضور مشاور مدیرعامل شرکت انجام شد و کارگران بر لزوم پرداخت تمام مزایا طبق قانون کار تاکید کردند.معترضان می گویند:براساس قانون،کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار باید در طرح طبقه بندی مشاغل رتبه بندی شوند و مزد و مزایای آن‌ها در چهارچوب ضوابط و نظام جبران خدمات این طرح پرداخت شود.