کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شرکت عملیات غیر صنعتی ماهشهر

روز یکشنبه ۲۵ دی ماه، شماری از کارگران پیمانی شاغل در عملیات غیر صنعتی ماهشهر، در محل کار خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

تجمع این کارگران در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی، پایه حقوق ناکافی، ساعات کاری زیاد و عدم رسیدگی به یگر مطالباتشان صورت گرفته است. آنها ضمن اعلام حمایت از فراخوان شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت برای اعتصاب روز سه شنبه اعلام کرده اند همراه با سایر همکاران خود در شهرهای مختلف در روز موعد دست به اعتصاب می زنند و تا رسیدن به کلیه مطالباتشتان به سر کار بازنخواهند گشت.

پست های مرتبط این دسته

 تجمع سراسری کارکنان رسمی صنعت نفت و گاز

-

تجمع اعتراضی کارگران شرکت شکلات سازی فرمند کرج

-

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی شوش

-

تجمع اعتراضی مالباختگان کریپتولند مقابل دادسرای جرائم اقتصادی

-

تجمع اعتراضی مالکان صنایع فعال در شهرک صنعتی پرند

-

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز

-