کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شرکت خدمات هوایی سامان فرودگاه خمینی

120g

شنبه – ۲۵ خرداد – ۱۳۹۸ , 15 – 06 – 2019

120g

بنا به گزارش منتشره، روز جمعه 24 خردادماه، کارگران شرکت خدمات هوایی سامان فرودگاه خمینی نسبت به پایمال شدن حقوقشان اعتراض کردند.
بنا به گفته معترضین، مدتی پیش شرکت با بهانه کم شدن تعداد پروازها شروع به تعدیل نیروهای خود کرد تا از هزینه‌های اضافی شرکت بکاهد این عمل موجب کم شدن تعداد کارمندان در هر شیفت شد که مشکلاتی را در هر شیفت کاری ایجاد کرد. این شرکت با تبدیل کردن چهار شیفت به سه شیفت سعی در جبران تعداد کم نیرو در هر شیفت را کرد که باعث فشار آوردن به کارکنان در همه قسمت‌ها شد. علی رغم ادعای مسئولین شرکت دایر بر کم شدن پروازها, تعداد پروازها روز به روز بیشتر شد و تعدادی خطوط هوایی جدید هم به برنامه پروازی اضافه شد. شرکت با سوءاستفاده حداکثری از این کارکنان بدون هزینه کردن و اختصاص دادن امکانات سعی در پوشش این حجم از پروازها را دارد. پرسنل ترافیک فرودگاه خمینی خواستار بازنگری در رفتار شرکت هستند.