کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شرکت تولیدی و یدکی موتور ایران

تعدادی از کارگران شرکت تولیدی و یدکی موتور ایران روز سه شنبه 14 دیماه نسبت به تغییر عنوان شغلی خود اعتراض کردند.

به گفته‌ی این کارگران، قرادادهای کاری آن‌ها یک ماهه است و از ابتدای زمستان در قرادادها، عنوان شغلی آن‌ها تغییر کرده است.  این کارگران می‌گویند: تعدادی از آنها در اعتراض به تغییر عنوان شغلی و عدم امضای قرارداد، برای مدتی از کار تعلیق شده اند.  کارگران این کارخانه معتقدند که کار آن‌ها سخت و زیان‌آور است و نگران هستند با تغییر عنوان شغلی، سخت و زیان‌آور بودن شغل‌شان دچار مشکل شود.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش سراسری در ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کسری پلیمر

komalah

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah