کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شرکت تولیدی و یدکی موتور ایران

تعدادی از کارگران شرکت تولیدی و یدکی موتور ایران روز سه شنبه 14 دیماه نسبت به تغییر عنوان شغلی خود اعتراض کردند.

به گفته‌ی این کارگران، قرادادهای کاری آن‌ها یک ماهه است و از ابتدای زمستان در قرادادها، عنوان شغلی آن‌ها تغییر کرده است.  این کارگران می‌گویند: تعدادی از آنها در اعتراض به تغییر عنوان شغلی و عدم امضای قرارداد، برای مدتی از کار تعلیق شده اند.  کارگران این کارخانه معتقدند که کار آن‌ها سخت و زیان‌آور است و نگران هستند با تغییر عنوان شغلی، سخت و زیان‌آور بودن شغل‌شان دچار مشکل شود.