کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شرکت توزیع برق شیراز

اعتراض کارگران شرکت توزیع برق شیراز

روز پنجشنبه ۳۱ فروردین ماه،کارگران قراردادی شرکت توزیع برق شیراز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایای  معوقه خود دست به برپایی تجمع زدند.

به گفته کارگران معترض،دستمزد آنها همیشه به صورت اقساطی پرداخت می شود و هنوز حقوق و عیدی خود را در سال گذشته دریافت نکرده اند.این کارگر معترض افزودند : زمانی که از شرکت برق استان فارس بازدید کرده به آنها گفته شد که حقوق و عیدی شان توسط پیمانکار پرداخت می شود و باید به دفتر معاونت پیمانکار مراجعه کنید.اما اکنون با مراجعه به این دفتر هیچ مقامی پاسخگوی آنها نیست.