کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شرکت ایران مایه تبریز

 

روز یکشنبه 1 خردادماه، کارگران شرکت ایران مایه تبریز نسبت به ثبت نکردن درخواست دریافتحق‌السعی توسط اداره کار در مقابل این اداره اقدام به تجمع اعتراضی کردند.

این کارگران بعد از تعطیلی کارخانه در اوایل سال ۱۴۰۰ توانستند برای ۶ ماه اول بیکاری خود، حق‌السعی بگیرند. در ادامه با تعیین تکلیف نشدن وضعیت کارخانه، کارگران برای ۶ ماهه دوم نیز درخواست دریافتحق‌السعی کرده اما اداره کار از پذیرش درخواست کارگران خودداری میکند.پیش از این شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری، رای اداره کار برای پرداخت حق السعی ۶ ماهه اول را باطل کرده بود. به این ترتیب کارگران شرکت ایران مایه تبریز از حقوق خود به نفع کارفرما محروم شده‌اند.