کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران شاغل در بندر صادراتی مجیدیه

شماری از کارگران شاغل در بندر صادراتی مجیدیه واقع در ماهشهر، روز چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه در اعتراض به معوقات مزدی و همچنین عدم امنیت شغلی‌شان، در محدوده محل کار خود تجمع کردند.

یکی از کارگران حاضر در این تجمع می‌گوید: پیمانکار از پرداخت حقوق کارگران سرباز می زند و همچنین هیچ قرارداد کاری را با آنها عقد نکرده است، همین موضوع باعث شده که  کارگران در معرض اخراج قرار گیرند. بعلاوه پیمانکار قصد دارد که پس از اخراج کارگران، نیروی کار جدید خود را از دزفول آورده و استخدام کند.