کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران سیمان خوزستان

جمعی از کارگران پیمانکاری شرکت سیمان خوزستان روز شنبه 27 آذر ماه با برپایی تجمعی خواهان تبدیل وضعیت استخدامی خود شدند.

شرکت سیمان خوزستان از شرکت‌های تابعه هلدینگ «سرمایه‌گذاری سیمان تامین» وابسته به «شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی» محسوب می‌شود.  کارگران این شرکت باید بر اساس مجوزی که شستا برای تبدیل وضعیت صادر می‌کند، از حالت قرارداد با پیمانکار خارج و به صورت قرارداد مستقیم استخدام شوند.  این کارگران همچنین بین ۸ تا ۱۲ سال سابقه کار دارند و انتظار دارند که پس از این مدت با مجوز شستا تبدیل وضعیت شوند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش سراسری در ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کسری پلیمر

komalah

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah