کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

اعتراض کارگران سریلانکایی به وضعیت بد معیشتی

اعتراض کارگران سریلانکایی1

هزاران کارگر و معترض سریلانکایی روز دوشنبه 27 شهریورماه در اعتراض به سیاست‌های ریاضتی دولت، با در دست داشتن تصاویری منقش به کاریکاتور رئیس جمهور این کشور به خیابان‌ها آمدند.

دولت سریلانکا به دلیل بدهکاری به موسسات مالی و اعتباری خارجی هزینه‌های ریاضتی سنگینی را به جامعه این کشور و به ویژه کارگران تحمیل کرده است.دولت قرار است در سریلانکا به دلیل آنچه «تجدید ساختار بدهی داخلی» اعلام شده،هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی فزاینده‌ای را بر کارگران این کشور که قبل از دوران انباشت بدهی‌ها نیز وضع خوبی نداشتند تحمیل کند.کارگران معتقدند با طرح‌های تورمزای دولت،ارزش پولشان هر روز بیش از پیش کاهش خواهد یافت و در عین حال به دلیل برنامه‌های ریاضتی شرایط معیشتشان محدودتر خواهد شد.