کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران سد کارون ۴

کارگران سد کارون ۴ واقع در چهار محال بختیاری روز دوشنبه 20 فروردین ماه از عدم واریز حقوق بهمن،اسفند و نیمی از عیدی سال 1402 خود اعتراض کردند.

به گفته معترضان:تا قبل از اسفند ماه سال ۱۴۰۲ تقریبا ۵ ماه حقوق طلبکار بودند که در نتیجه اعتراض کارگران،کارفرما در آخرین ماه سال بخشی از معوقات را به همراه نیمی از عیدی به حساب کارگران واریز کرد.این کارگران که به عنوان نقشه‌بردار، نگهبان، راننده، کارگر اداری و فنی و سایر واحدهای دیگر مجموعه مشغول به کار هستند،پیش از این تا سقف شش ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده داشتند.آنها میگویند:پیمانکار سد کارون ۴،کمبود نقدینگی را بهانه این تاخیر دانسته بود.آنها با ابراز نگرانی از وضعیت بد معیشتی ناشی از گرانی‌ها افزودند:هرچند بخشی ازحقوق‌های معوقه خود را با تاخیر چند ماهه بعد از ماه‌ها تاخیر دریافت کرده‌اند اما دریافتی کارگران کفاف معاش خانواده‌هایشان را نمی‌دهد.