کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران روزمزد مشهد

روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه، شماری از کارگران روزمزد مشهد در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان تامین اجتماعی این شهرستان دست به تجمع اعتراضی زدند.

این کارگران ضمن حمل پلاکاردهایی، نسبت به عدم پرداخت بیمه بیکاری، عدم امنیت شغلی، امرار معاش ضعیف و دیگر مشکلاتشان شعار سردادند. گفتنی است فصل زمستان به طور معمول فصل بیکاری کارگران است و اغلب آن‌ها که بیمه نیستند در این ماه‌ها درآمدی ندارند. از زمستان سال گذشته وضعیت کارگران بدتر شد و همه‌گیری کرونا بیکاری گسترده این کارگران را فراهم آورد.