کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران روزمزد مشهد

جمعی از کارگران روز مزد  مشهد روز چهارشنبه 19 آذر ماه در اعتراض به بیکاری خود و عدم حمایت دولت از آنان، دست به تجمع زدند.

کارگران معترض با در دست داشتن دست نوشته هایی با “انقلاب گرسنگان در راه است”، علاوه بر اعتراض به وضعیت بد معیشتی و بیکاری خود در این شرایط کرونایی کشور، اعلام کردند در صورت بی توجهی دولت به خواسته هایشان دست به اعتراض گسترده تری خواهند زد.