کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران روزمزدی فضای سبز نفت آقاجری

کارگران روزمزدی فضای سبز شرکت نفت آقاجری روز یکشنبه 10 اردیبهشت ماه به محقق نشدن وعده‌های داده شده از سوی مسئولان وزارت نفت برای تبدیل وضعیت شغلی اعتراض کردند.

این کارگران می گویند در روز ۱۹ دی ماه سال گذشته (۱۴۰۱) برای پیگیری وضعیت بلاتکلیف شغلی‌شان به ساختمان وزارت نفت در تهران آمدند تا از وزیر و سایر مسئولان وزارتخانه نفت درخواست رسیدگی کنند که در نهایت یکی از مسئولان این وزارت خانه مسئول پیگیری خواسته‌های آنها شد. اما وقتی به محل کار خود در استان خوزستان بازگشتند و مطالبات خود را پیگیر کردند آن مسئول تغییر کرده بود و فرد دیگری که جایگزین شده بود مسئولیت پیگیری مطالبه شانرا نپذیرفت. به گفته کارگران؛ آنچه قرار بود مسئولان وزارت نفت برایشان انجام دهند تبدیل وضعیت ۶۳ کارگر روزمزدی فضای سبز و وارد کردن اسامی آن‌ها در سامانه ساپنا بود.