کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران راه آهن ناحیه یزد

روز جمعه بیست و پنجم شهریور ماه، کارگران راه آهن ناحیه یزد به عدم پرداخت مطالبات و حقوق معوقه خود دست به تجمع اعتراضی مقابل این شرکت شدند.

به گفته یکی از معترضان این شرکت در شش ماه گذشته به آنهاهیچ دستمزدی پرداخت نکرده است و قصد دارداز پرداخت بن های کارگری را که شامل عیدی، پاداش، حقوق مزدی و اضافه کاری آنها است سرباززند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تظاهرات و شعاردهی در شهرهای مختلف

-

ادامه احکام شلاق و زندان علیه معترضان مبارز

-

اعتصاب و تجمع کارگران پتروشیمی بندر خمینی

-

اعتصاب کارگران مس سرچشمه

-

سرکوب خشونت آمیز تجمع خانواده های زندانیان محکوم به اعدام

-

تجمع اعتراضی پرسنل بیمارستان خمینی اهواز

-