کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران راه آهن در شهرهای مختلف

کارگران راه آهن در برخی از شهرهای کشور، روز سه شنبه 25 مرداد ماه با برپایی تجمعاتی جداگانه خواستار پرداخت به موقع دستمزد و مزایای خود توسط شرکت‌ های پیمانکاری شدند.

این کارگران با اینکه سال‌ها است، در این شغل هستند، اما وضعیت استخدامی و پرداخت مطالبات مزدی آنها مشخص نیست. یکی از کارگران در این رابطه می‌گوید: “برخی کارفرمایان شرکت‌ های پیمانکاری طبق عرف جاری در پرداخت برخی مزایا به حساب کارگران کوتاهی می‌کنند.” وی همچنین می افزاید،سرقت دستمزد کارگران توسط شرکت‌ های پیمانکاری با موافقت شرکت راه آهن صورت می‌گیرد. این شرکت باید به عنوان پیمانکارِ مادر نظارت کامل به پرداخت دستمزد و مزایای کارگران توسط شرکت‌ های پیمانکاری داشته باشد. اما به دلیل رانت و لابی‌های حامی آنها در راه آهن این نظارت انجام نمی‌شود.

پست های مرتبط این دسته

تداوم خیزش سراسری مردم ایران

komalah

تداوم اعتراضات مردمی در ایران

komalah

اعتصاب‌ سراسری دانشجویان و استادان ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آزمایش مرودشت

komalah

اعتراض کارگران مخابرات روستایی کشور

komalah

تجمع کارگران شهرداری نیشابور

komalah