کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران راهدار راه‌ آهن ناحیه شمال

 

کارگران راهداری راه آهن ناحیه شمال  روز شنبه 13 اسفند ماه  در اعتراض به وجوود تبعیض و نابرابری حقوق و مزایای خود نسبت به دیگر همکارانشان اقدام به برگزاری تجمع کردند.

در این گزارش به نقل از یکی از کارگران آمده است: “کارگران راهدار ناحیه شمال خواهان رسیدگی به خواسته‌ های خود هستند. دستمزد و مزایای آنها در مقایسه با دیگر همکاران این مجموعه متفاوت است؛ اما مدیران شرکت کوچک‌ ترین توجهی به مطالباتشان نمی‌ کنند.” این کارگر در ادامه بخش دیگری از مشکلات را مربوط به تفاوت دریافتی اضافه کاری‌ها و هزینه غذا بین راهداران عنوان کرد و گفت: “دو راهدار شاغل در ناحیه شمال شرق که یکی در ناحیه مازندران و دیگری در ناحیه گرگان تحت مسئولیت یک پیمانکار مشغول کارند، در میزان مزایای اضافه کاری با هم تفاوت دارند.”