کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران خطوط ابنیه فنی متروی هشتگرد

کارگران پیمانکاری بخش حراست و خطوط ابنیه فنی متروی هشتگرد روز یکشنبه 18 دیماه د ر اعتراض به عدم دریافت مطالبات مزدی معوقه خود دست به تجمع زدند.

به گفته نمانیده کارگران معترض، این کارگران که جدا از حراست، تعمیرات و نگهداری خطوط ریلی مترو کرج به هشتگرد را برعهده دارند، در حال حاضر دارای سه ماه حقوق معوقه می باشند. این کارگر با انتقاد از تاخیر مکرر در دریافت مطالبات خود و سایر همکارانش، اظهار داشت: “تأخیر سه ماهه در پرداخت حقوق باعث شده که کارگران در شرایط سخت معیشتی قرار بگیرند.”

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

اعتراض کارگران اخراجی روغن جهان

-

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

-

وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

-

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

-