کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن نواحی یزد و آذربایجان

روز سه شنبه ۵ بهمن ماه گروهی از کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن نواحی یزد و آذربایجان به طور جداگانه در اعتراض به معوقات مزدی خود دست به تجمع زدند

کارگران شاغل در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن نواحی یزد و آذربایجان که به‌صورت قراردادی تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری در خطوط ریلی مشغول کارند، با بیان اینکه مهم‌ترین عامل پرداخت نشدن مزد آن‌ها کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی است، می گویند: با توجه به اینکه کارگران این نواحی حداقل‌های مزدی را دریافت می‌کنند، پرداخت نشدن دو ماه مزد مشکلات معیشتی آن‌ها را دو چندان می‌کند. به گفته کارگران خطوط ابنیه نواحی یزد و آذربایجان، آن‌ها جدا از مطالبات مزدی در زمینه دریافت لباس کار زمستانی هم دچار مشکل هستند.