کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن نواحی احمد آباد و سیرجان

 

بنا به گزارش منتشره، روز یکشنبه 6 مردادماه، جمعی از کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن نواحی احمدآباد رفسنجان و سیرجان هرمزگان به عدم پرداخت دستمزد معوقه خود اعتراض کردند.

گروهی از کارگران نگهداری از خطوط راه‌آهن نواحی احمدآباد و سیرجان که تحت مسئولیت یکی از شرکت‌های پیمانکاری راه‌آهن مشغول کارند، به عدم پرداخت دستمزد معوقه خود اعتراض کردند. به گفته آنها، مشکلات‌ کارگران خطوط ابنیه فنی از ۴ تا ۵ سال قبل زمانی آغاز شد که این بخش زیر بنایی راه‌آهن به بخش خصوصی واگذار شد و آنها از آن زمان تاکنون با مشکلات مختلفی روبه‌رو هستند و طی این مدت به دلیل بی‌توجهی مسئولان نه تنها وعده‌ها هنوز بی‌عمل مانده که بر مشکلات آنها نیزافزوده شده است. آنها خواستار  پرداخت مطالبات مزدی خود هستند.